Wednesday, September 28, 2011

1B - VOCABULARY - PARTS OF THE BODY

Dear students, here is next week's vocabulary quiz:

telo a body
muž a man/guy
žena a woman/lady
dievča a girl
chlapec a boy
dieťa a child
hlava a head
krk a neck
hrdlo a throat
vlasy hair
oko an eye
viečko an eyelid
mihalnica an eyelash
obočie an eyebrow
ucho an ear
nos, ňufák, rypák a nose
ústa a mouth
pera lips
lice a cheek
brada a chin
plece a shoulder
trup a torso
hruď a chest
prsné svaly a pectoral muscle
chrbát, chrbtica a back
žalúdok a stomach
brucho a belly/an abdomen
brušné svaly abs
hrudný kôš a ribcage
ruka an arm/a hand
biceps, dvojhlavý sval a bicep muscle
zápästie a wrist
prst a finger
lakeť an elbow
elektrika a funny bone (udretie sa do lakťového nervu)
noha a leg
chodidlo a foot
prst na nohe a toe
členok an ankle
koleno a knee

No comments:

Post a Comment